Disclaimer

Disclaimer en auteursrecht

Deze website is van de hovawart kennel van Bree’s Stolp. De makers hebben bij het schrijven van de teksten, het ontwerpen en het bouwen van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u fouten ontdekken op deze site op het gebied van tekst, ontwerp en/of programmering, wilt u ons dat dan laten weten? Het liefst via een e-mail.

De hovawart kennel van Bree’s Stolp kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die is ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht

Op deze website, de tekst en de afbeeldingen rust auteursrecht. Dat betekent dat niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden.